Phần mềm hữu ích với Internet
By gemini_peaceful
#544461 Không biết có ai tương tự mình không. Trước mình dùng gói mimax khi dùng hết 500Mb thì mình còn download tối đa được 30kb/s nhưng giờ chỉ download tối đa được có 15kb/s. Mình không hiểu tại sao, hay là Viettel lại tiếp tục bóp nghẽn hơn, như thế này thì chậm hơn cả 2G ấy chứ.

Có bạn nào bị tương tự mình không sẻ chia phát. Mình ở Hà Nội

By Mantotohpa
#544465 ai chẳng vậy bạn...viettel làm ăn kỳ quái quá ...tự nhiên tốc độ đag chạy được ngon thế mà sữa giờ còn 15kb thì sài kiểu gì đây k pít...chắc có lúc đổi qua vina sài cho ùi
By rose_2005
#544482 Không biết có ai tương tự mình không. Trước mình dùng gói mimax khi dùng hết 500Mb thì mình còn download tối đa được 30kb/s nhưng giờ chỉ download tối đa được có 15kb/s. Mình không hiểu tại sao, hay là Viettel lại tiếp tục bóp nghẽn hơn, như thế này thì chậm hơn cả 2G ấy chứ.

Có bạn nào bị tương tự mình không sẻ chia phát. Mình ở Hà Nội hiện tại tất cả sau khi hết $ chỉ đơn max là 256kb/s ~ 30kb/sec đấy bạn
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement