Phần mềm hữu ích với Internet
By pe_kute_bun
#544954 minh không nhắm măt đâu bạn, khi cài đặt chrome là nó dính vào luôn đó. Bạn cài bản nao thế, mình cài bt có thấy j đâu

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By xinhtuoi_dangyeu
By Kearney
#545072 babylon tự cài vào firefox còn khó gỡ hơn nữa kia, toàn ra kết quả search của nó nhiều khi cũng bức, nên mình xóa nó bằng cách oánh vào "about:config" rồi tìm kiếm từ khóa là baby. thế là nó ra, chỉ chuyện tích vào chọn dèault , thế là song. Công nhận, Babylon họ tích hợp vào nhiều ứng dụng thật, không cài không được
By tahaigiang
#545130 không đơn giản như ông bạn nói đâu.

chưa gặp thôi.

Lúc gặp đừng có lên g00gle tìm nhé.

Thank Chủ thớt. hay bị và cũng bực với nó, nhưng tui có cách khác. dù sao cũng thank thớt

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement