Phần mềm hữu ích với Internet
By aoanhthienduong_1990
#543687 Hi, các bạn cho mình hỏi một chút, mình thấy một số trang quốc tế (chưa có tiếng Việt) khi mình vào nó thường hiện mặc định (chưa chọn ngôn ngữ) là tiếng Pháp như trang Twitter, Paypal (thỉnh thoảng), Adobe,... Phải chăng là các developer nước ngoài có sự nhầm lẫn về Việt Nam (từng là thuộc địa) hay vì lý do gì khác? Tks.
By p3mi_003
#543723 Hi, các bạn cho mình hỏi một chút, mình thấy một số trang quốc tế (chưa có tiếng Việt) khi mình vào nó thường hiện mặc định (chưa chọn ngôn ngữ) là tiếng Pháp như trang Twitter, Paypal (thỉnh thoảng), Adobe,... Phải chăng là các developer nước ngoài có sự nhầm lẫn về Việt Nam (từng là thuộc địa) hay vì lý do gì khác? Tks. Bạn vào bằng Chrome thì sẽ hiện mặc định bằng tiếng Pháp nhưng khi vào bằng Firefox hay IE thì mặc định vẫn là tiếng Anh nhé. Cái này chắc do Chrome thôi.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement