Phần mềm hữu ích với Internet
By Radmund
#540865 IE thì mình có thể cho nó chạy ở cả 2 giao diện destop và Metro, nhưng khi cài Chorme vào và vừa set làm trình duyệt mặc định có biểu tượng Google nền xám ngoài start rồi, nhưng khi click vào thì lại văng về destop
By baby_dethuong_dangyeu_kuazai_265
#540892 IE thì mình có thể cho nó chạy ở cả 2 giao diện destop và Metro, nhưng khi cài Chorme vào và vừa set làm trình duyệt mặc định có biểu tượng Google nền xám ngoài start rồi, nhưng khi click vào thì lại văng về destop chrome/cài đặt/chạy lại chrome trong chế độ metro(dòng thứ 4)
By ngucto
#540930 Bạn thấy nút 3 gạch ngang ở góc phải của Chrome chứ?

Click vào và chọn Relaunch Chrome in Windows 8 mode. thành công rồi, Thank bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement