Phần mềm hữu ích với Internet
By Abhinav
#534111
Adobe Flash Player là một nền tảng ứng dụng phụ thuộc trên trình duyệt thời (gian) gian chạy mà cung cấp vượt trội xem các ứng dụng có ý nghĩa, nội dung, và video trên màn hình và các trình duyệt.

Adobe Flash Player cung cấp những kinh nghiệm web mang tính đột phá hơn 98% người dùng Internet. Adobe Flash Player là bây giờ có sẵn cho Windows, Mac, và hệ điều hành Linux.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Release Notes Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By lynne_lov_pik
#534160 tưởng cái gì mới....đâu cần tải nhấn update là nó cập nhật ngay bản mới nhất rồi....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement