Phần mềm hữu ích với Internet
By xin_dung_quen_me
By Baothghalach
By kienqbth
#534586 Lossless là full 1000~1440 Kbs thì phải.Còn 500 thì hơn 320 1 tẹo Nghe lossless hình như phải có phần mềm hỗ trợ đuôi Flac mới nghe được
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement