Phần mềm hữu ích với Internet
By thanhthuy19712000
#531719 tình hình là sáng h mình không vào được trang google.com

vì đang cần tìm tài liệu làm bài thuyết trình mà không vào được

"The connection has time out"

(_ _") các trang web khác thì gõ địa chỉ vẫn vào bt

chỉ mình cách khắc phục với

By bachduyanh1302
#531740 Ko biết tại sao nhưng tạm dịch giùm bạn câu tiếng Anh:

"Bạn vừa hết giờ!"
By Mika
#531812 tình hình là sáng h mình không vào được trang google.com

vì đang cần tìm tài liệu làm bài thuyết trình mà không vào được

"The connection has time out"

(_ _") các trang web khác thì gõ địa chỉ vẫn vào bt

chỉ mình cách khắc phục với bạn chỉnh lại ngày giờ hệ thống cho đúng
By Petros
#531813 tình hình là sáng h mình không vào được trang google.com

vì đang cần tìm tài liệu làm bài thuyết trình mà không vào được

"The connection has time out"

(_ _") các trang web khác thì gõ địa chỉ vẫn vào bt

chỉ mình cách khắc phục với bạn chỉnh lại ngày giờ hệ thống cho đúng
By Jerron
#531948 Nếu bạn k vào được kiểm tra ngày giờ hệ thống xem đúng k nhé! Mạng vẫn đang chập chờn, k ổn định. M thì k thể tải thư trong Gmail.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement