Phần mềm hữu ích với Internet
By Cranleah
#527185 Gỡ thật sạch cả hai ra. Cài chrome trước sau đó cài idm. Khi cài idm nhớ tắt chrome để idm tích hợp vào chrome. Cách này sai đâu tui sưả... Down bản mới nhất về làm như trên là ok
By namviet_navico
#527186 Gỡ thật sạch cả hai ra. Cài chrome trước sau đó cài idm. Khi cài idm nhớ tắt chrome để idm tích hợp vào chrome. Cách này sai đâu tui sưả... Down bản mới nhất về làm như trên là ok
By Keveon
#527270 Bạn mở GC lên , vào trang này
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm cài vào GC ... đánh dấu chọn vào IDM khi cài chương trình ... làm từ trên xuống , save .

Khởi động lại GC ... ok
By datloiyeuem_trenchiechonngotngao
#527552 Google Chrome thường hay gặp vấn đề với IDM và flash


nên dùng nhiều loại trình duyệt khác nhau để hỗ trợ qua lại trong nhiều trường hợp
By Rye
#527554 bạn vừa có add on( IDM Integration 6.12.23) trong chrome chưa :

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement