Phần mềm hữu ích với Internet
By dreamshop2412
By muonline
By napoleon_hennessy
#526277 mở trình duyệt GC lên, vào tuỳ chỉnh\công cụ\tiện ích mở rộng...

vào program file\internet download manager\ kéo và thả file IDMGCExt.crx vào ô tiện ích mở rộng lớn của GC

xong
By Meldryk
#526278 mở trình duyệt GC lên, vào tuỳ chỉnh\công cụ\tiện ích mở rộng...

vào program file\internet download manager\ kéo và thả file IDMGCExt.crx vào ô tiện ích mở rộng lớn của GC

xong
By tranbinh_ha
#526595 Cái này mình biết làm trên Chrome nhưng thấy avatar bạn xấu quá, éo muốn giúp như trên
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement