Phần mềm hữu ích với Internet
By boy9x_codon_hp
#526847 mình dùng DNS Norton 198.152.192.1/ 198.153.194.1 + thêm vào file host dải ip sau:

Code: 69.171.234.24 facebook.com
69.171.234.24 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
69.171.224.33 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
69.171.229.72 pixel.facebook.com
31.13.79.7 logins.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 blog.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 connect.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

thành công cho mạng VNPT.


Test 5h20 Phần mềm 1/11/2012
By chang_trai_than_thien284
#526860 sao nhiều bạn không vào được nhỉ? máy mình chẳng cần đổi cái gì cũng vào được
By hathivnmp3
#527255 mạng VNPT, dùng ngon lành, chưa thử up ảnh và video, thanks chủ topic nhiều nhiều nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement