Phần mềm hữu ích với Internet
By kuhals
#526598 sửa file host cho bạn nào cần nè. mình vừa test thấy ok

mở file host trong C:\\Window\System32\Drivers\Etc\Hosts

Xoá dãy IP cũ (nếu có), sau đó thêm vào đoạn sau:

69.171.224.36 facebook.com

69.171.224.36 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.224.36 upload.facebook.com

69.171.224.36 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.224.36 login.facebook.com

69.171.224.36 apps.facebook.com

69.171.224.36 graph.facebook.com

69.171.224.36 register.facebook.com

69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com

69.171.224.36 vi-vn.facebook.com

69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com

69.171.224.36 developers.facebook.com

69.171.224.36 error.facebook.com

69.171.224.36 channel.facebook.com

69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com

69.171.224.36 pixel.facebook.com


nếu vẫn k được hãy tham khảo ở Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By soi_tucach
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement