Phần mềm hữu ích với Internet
By Arrio
#526378 Nhà mạng không chặn nữa rồi hay sao ý bạn ạ, mình chẳng làm gì cũng vẫn vào được, để ip tính host cũng chẳng đổi luôn
By bt_long
#526573 Hôm nay Việt Nam ta lại chặn facebook tìm mất cả buổi sáng mới biết dc đoạn mã để vào facebook:

DNS: 8.8.8.8

8.8.4.4

và dán đoạn mã này nhé: C:\Windows\System32\drivers\etc

66.220.149.11 facebook.com

69.171.288.74 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.288.40 m.facebook.com

69.171.234.22 vi-vn.connect.facebook.com

69.171.299.76 vi-vn.facebook.com

69.171.224.39 login.facebook.com

69.171.229.72 apps.facebook.com

66.220.151.30 vupload.facebook.com

66.220.146.105 upload.facebook.com

69.171.224.53 connect.facebook.com

69.171.229.75 graph.facebook.com

96.17.180.147 static.ak.connect.facebook.com

66.220.147.55 developers.facebook.com

69.171.224.39 error.facebook.com

69.171.299.76 register.facebook.com

69.171.234.39 blog.facebook.com

65.172.31.57 profile.ak.fbcdn.net

203.106.85.169 photos-a.ak.fbcdn.net

203.106.85.59 photos-b.ak.fbcdn.net

203.106.50.19 photos-c.ak.fbcdn.net

203.106.85.42 photos-d.ak.fbcdn.net

203.106.85.163 photos-e.ak.fbcdn.net

203.106.85.59 photos-f.ak.fbcdn.net

58.27.86.80 photos-g.ak.fbcdn.net

203.106.50.25 photos-h.ak.fbcdn.net

96.17.180.136 static.ak.fbcdn.net

96.17.180.139 b.static.ak.fbcdn.net

96.63.189.59 developers.facebook.com

69.171.229.72 pixel.facebook.com

69.171.234.38 api.facebook.com

96.17.180.139 external.ak.fbcdn.net

96.17.180.162 creative.ak.fbcdn.net

69.171.227.26 chat.facebook.com

66.220.145.63 bigzipfiles.facebook.com

69.63.179.70 secure.facebook.com[/quote]

By Keveon
#526574 Hôm nay Việt Nam ta lại chặn facebook tìm mất cả buổi sáng mới biết dc đoạn mã để vào facebook:

DNS: 8.8.8.8

8.8.4.4

và dán đoạn mã này nhé: C:\Windows\System32\drivers\etc

66.220.149.11 facebook.com

69.171.288.74 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.288.40 m.facebook.com

69.171.234.22 vi-vn.connect.facebook.com

69.171.299.76 vi-vn.facebook.com

69.171.224.39 login.facebook.com

69.171.229.72 apps.facebook.com

66.220.151.30 vupload.facebook.com

66.220.146.105 upload.facebook.com

69.171.224.53 connect.facebook.com

69.171.229.75 graph.facebook.com

96.17.180.147 static.ak.connect.facebook.com

66.220.147.55 developers.facebook.com

69.171.224.39 error.facebook.com

69.171.299.76 register.facebook.com

69.171.234.39 blog.facebook.com

65.172.31.57 profile.ak.fbcdn.net

203.106.85.169 photos-a.ak.fbcdn.net

203.106.85.59 photos-b.ak.fbcdn.net

203.106.50.19 photos-c.ak.fbcdn.net

203.106.85.42 photos-d.ak.fbcdn.net

203.106.85.163 photos-e.ak.fbcdn.net

203.106.85.59 photos-f.ak.fbcdn.net

58.27.86.80 photos-g.ak.fbcdn.net

203.106.50.25 photos-h.ak.fbcdn.net

96.17.180.136 static.ak.fbcdn.net

96.17.180.139 b.static.ak.fbcdn.net

96.63.189.59 developers.facebook.com

69.171.229.72 pixel.facebook.com

69.171.234.38 api.facebook.com

96.17.180.139 external.ak.fbcdn.net

96.17.180.162 creative.ak.fbcdn.net

69.171.227.26 chat.facebook.com

66.220.145.63 bigzipfiles.facebook.com

69.63.179.70 secure.facebook.com[/quote]

By platinum_angel
#526597 sửa file host cho bạn nào cần nè. mình vừa test thấy ok

mở file host trong C:\\Window\System32\Drivers\Etc\Hosts

Xoá dãy IP cũ (nếu có), sau đó thêm vào đoạn sau:

69.171.224.36 facebook.com

69.171.224.36 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.224.36 upload.facebook.com

69.171.224.36 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.224.36 login.facebook.com

69.171.224.36 apps.facebook.com

69.171.224.36 graph.facebook.com

69.171.224.36 register.facebook.com

69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com

69.171.224.36 vi-vn.facebook.com

69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com

69.171.224.36 developers.facebook.com

69.171.224.36 error.facebook.com

69.171.224.36 channel.facebook.com

69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com

69.171.224.36 pixel.facebook.com


nếu vẫn k được hãy tham khảo ở Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement