Phần mềm hữu ích với Internet
By Victoriano
#526053 rất chậm

Mình vẫn vào và thấy bình thường mà, vào chậm thì do nhiều nguyên nhân lắm không chỉ do cách đổi của mình đâu.


Tại thời (gian) điểm mình post bài thì không thể vào facebook cách bình thường được nên mình mới post bài này. Nhưng vừa rồi thì mình thử đổi DNS sang của google là 8 8 8 8/ 8 8 4 4 thì vẫn thấy vào bình thường.

Vậy như thế này nhé, bạn nào thấy chậm quá thì có thể dùng cách khác (có đầy trên mạng, seach cái là ra luôn) rồi dùng xem thay đổi như thế nào. Nhưng miễn là vào face được. Nếu không được thì dùng cách của mình.


ook!
By tinh_tham_kin_1983
#526054 rất chậm

Mình vẫn vào và thấy bình thường mà, vào chậm thì do nhiều nguyên nhân lắm không chỉ do cách đổi của mình đâu.


Tại thời (gian) điểm mình post bài thì không thể vào facebook cách bình thường được nên mình mới post bài này. Nhưng vừa rồi thì mình thử đổi DNS sang của google là 8 8 8 8/ 8 8 4 4 thì vẫn thấy vào bình thường.

Vậy như thế này nhé, bạn nào thấy chậm quá thì có thể dùng cách khác (có đầy trên mạng, seach cái là ra luôn) rồi dùng xem thay đổi như thế nào. Nhưng miễn là vào face được. Nếu không được thì dùng cách của mình.


ook!
By duythuc_manu
#526069 minhg đổi DNS với Host mà vẫn không vào được bạn ak. nso cứ hiện lên trang

Trang web này hiện không có

Google Chrome không thể truy cập trang web. Điều này thường do sự cố mạng, nhưng cũng có thể do chuyện định cấu hình sai tường lừa hay máy chủ proxy.

Bên dưới là một số đề nghị:

Tải lại trang web này sau.

Thêm Google Chrome làm chương trình được phép trong cài đặt của phần mềm chống vi-rút hay tường lửa của bạn. Nếu chương trình này vừa được cho phép, thử xóa khỏi danh sách các chương trình được phép và thử thêm lại.

Nếu bạn sử dụng máy chủ proxy, kiểm tra cài đặt proxy của bạn hay liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để chắc chắn rằng máy chủ proxy đang hoạt động. Nếu bạn không cho rằng mình nên sử dụng máy chủ proxy, hãy điều chỉnh cài đặt proxy của bạn: Đi tới trình đơn cờ lê> Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao... > Thay đổi thiết lập proxy... > Cài đặt mạng LAN và bỏ chọn hộp kiểm "Sử dụng máy chủ proxy cho mạng LAN của bạn".

Lỗi 109 (net::ERR_ADDRESS_UNREACHABLE): Không thể truy cập máy chủ.
By hoangthuylinh310
#526070 minhg đổi DNS với Host mà vẫn không vào được bạn ak. nso cứ hiện lên trang

Trang web này hiện không có

Google Chrome không thể truy cập trang web. Điều này thường do sự cố mạng, nhưng cũng có thể do chuyện định cấu hình sai tường lừa hay máy chủ proxy.

Bên dưới là một số đề nghị:

Tải lại trang web này sau.

Thêm Google Chrome làm chương trình được phép trong cài đặt của phần mềm chống vi-rút hay tường lửa của bạn. Nếu chương trình này vừa được cho phép, thử xóa khỏi danh sách các chương trình được phép và thử thêm lại.

Nếu bạn sử dụng máy chủ proxy, kiểm tra cài đặt proxy của bạn hay liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để chắc chắn rằng máy chủ proxy đang hoạt động. Nếu bạn không cho rằng mình nên sử dụng máy chủ proxy, hãy điều chỉnh cài đặt proxy của bạn: Đi tới trình đơn cờ lê> Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao... > Thay đổi thiết lập proxy... > Cài đặt mạng LAN và bỏ chọn hộp kiểm "Sử dụng máy chủ proxy cho mạng LAN của bạn".

Lỗi 109 (net::ERR_ADDRESS_UNREACHABLE): Không thể truy cập máy chủ.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement