Phần mềm hữu ích với Internet
By naka67nhh
#525714 Tình hình là thế này khi mình vào trang Code: http://tiin.vn/ Mình load vào trang con của nó như Code: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/gap-go-bup-be-chibi-cua-cua-so-thuy-tinh.html thì sao khi load lên nó lại chuyển sao trang Code: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/undefined Chỉ bị mõi trang này, nhưng nếu load lên firefox thì bình thường, không hiểu là bị gì vậy...


Mình bấm bất cứ link nao của trang này điều bị undefined hết
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement