Phần mềm hữu ích với Internet
By naka67nhh
#525714 Tình hình là thế này khi mình vào trang Code: http://tiin.vn/ Mình load vào trang con của nó như Code: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/gap-go-bup-be-chibi-cua-cua-so-thuy-tinh.html thì sao khi load lên nó lại chuyển sao trang Code: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/undefined Chỉ bị mõi trang này, nhưng nếu load lên firefox thì bình thường, không hiểu là bị gì vậy...


Mình bấm bất cứ link nao của trang này điều bị undefined hết

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement