Phần mềm hữu ích với Internet
By lebaoduc1981
By hoangsonmedia
#528205 Vào thì được mà sao lag quá. Không tương tự như trước tháng 11. Hiện tuyến cáp quang quốc tế vẫn đang trong quá trình sửa chữa nên load hơi chậm

Chờ thời (gian) gian tới băng thông sẽ lại bình thường
By loebatai_camtinhdepzai
#528371 Điền mấy dòng mình khoanh đỏ vào file host đúng ko?
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! cái khoanh đỏ đầu tiên thì bạn chọn 1 trong 5 cái nào cũng được

ví dụ cho bạn đây

66.220.152.16 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.152.16 facebook.com

69.171.237.20 login.facebook.com

69.171.237.20 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By anh_phuong_22393
#528440 File Hosts vào facebook tháng 11 năm 2012 đây:

69.171.224.36 facebook.com

69.171.224.36 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.224.36 upload.facebook.com

69.171.224.36 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.224.36 login.facebook.com

69.171.224.36 apps.facebook.com

69.171.224.36 graph.facebook.com

69.171.224.36 register.facebook.com

69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com

69.171.224.36 vi-vn.facebook.com

69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com

69.171.224.36 developers.facebook.com

69.171.224.36 error.facebook.com

69.171.224.36 channel.facebook.com

69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com

69.171.224.36 pixel.facebook.com


Copy C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Nguồn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

By anhyeuem_boanhbaothe_vl
#528488 Vậy là theo củ pháp.

dòng 1:xx.xxx.xxx.xx/www.facebook.com

dòng 2: y như dòng 1 nhưng phía sau là /facebook.com

dòng 3: lấy khoanh đỏ thứ 2 /login.facebook.com

dòng 4: y như dòng 3 nhưng phía sau là /www.login.facebook.com
By lollipop_grand
#528489 Vậy là theo củ pháp.

dòng 1:xx.xxx.xxx.xx/www.facebook.com

dòng 2: y như dòng 1 nhưng phía sau là /facebook.com

dòng 3: lấy khoanh đỏ thứ 2 /login.facebook.com

dòng 4: y như dòng 3 nhưng phía sau là /www.login.facebook.com
By fan_tctuvan
#528559 Vậy là theo củ pháp.

dòng 1:xx.xxx.xxx.xx/www.facebook.com

dòng 2: y như dòng 1 nhưng phía sau là /facebook.com

dòng 3: lấy khoanh đỏ thứ 2 /login.facebook.com

dòng 4: y như dòng 3 nhưng phía sau là /www.login.facebook.com chính xác nhưng đừng có cái dấu "/" đấy nhá
By marino_marino12908
#528732 dấu "/" thay do Space đúng k bác hehe. THanks bác nhìu nhé Đúng rồi bác , không có chi

Khi nào bị chặn bác lại làm lại từng bước như trên để lấy IP nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement