Phần mềm hữu ích với Internet
By vongtayxua.net_dev
By mouse.tepid
By Admon
#527999 Mình làm được r`. giờ có mấy dòng IP r` làm sao để thành file host vẫn tổ hợp phím Windows + R

bạn gõ %systemroot%\System32\drivers\etc rồi mở file hosts với Notepad

viết 4 dòng đó vào sau đó lưu lại
By Chaim
#528103 Mình thử mấy lần theo cách trên mà vẫn bị chặn tất cả các IP Bạn có thể cho mình xem nội dung file host của bạn để mình cho bạn hướng giải quyết
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement