Phần mềm hữu ích với Internet
By i_love_you_foreve_215
#526436 Sau khi hì hục làm thì....


"Gặp vấn đề khi tải trang" ...!!!...


Đang dùng mạng VNPT
By xedapanhmangbiensoyeuem_89
#526482 Sau khi hì hục làm thì....


"Gặp vấn đề khi tải trang" ...!!!...


Đang dùng mạng VNPT Bạn vừa chắc chắn là đổi DNS chưa

Bạn hãy chắc chắn rằng có đầy đủ 4 dòng trong file host nhé

nếu thiếu x.x.x.x Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! chẳng hạn thì sẽ không vào được đâu

Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hay soft antivirus nào đó ngăn cản quá trình sửa đổi file host thì bạn hãy cài đặt để cho phép sửa đổi nhé
By babe.bong
#526483 Sau khi hì hục làm thì....


"Gặp vấn đề khi tải trang" ...!!!...


Đang dùng mạng VNPT Bạn vừa chắc chắn là đổi DNS chưa

Bạn hãy chắc chắn rằng có đầy đủ 4 dòng trong file host nhé

nếu thiếu x.x.x.x Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! chẳng hạn thì sẽ không vào được đâu

Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hay soft antivirus nào đó ngăn cản quá trình sửa đổi file host thì bạn hãy cài đặt để cho phép sửa đổi nhé
By khidotxuongnui
#526619 Sau khi hì hục làm thì....


"Gặp vấn đề khi tải trang" ...!!!...


Đang dùng mạng VNPT Nó vẫn chưa nhận được Ip nên hết time load là fai rồi bạn à. Kiểm tra lại nhé.
By vay_xep_li2007
#526976 quá chuẩn luôn

nhưng mà mình vẫn thik ăn sẵn của người khác hơn

Cái đó là lựa chọn của bạn

Mình chỉ dẫn là để tất cả người có thể chủ động mỗi khi facebook bị chặn mà k nên phải đy tìm file host trên mạng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement