Phần mềm hữu ích với Internet
By Walworth
By thuongnguyen900620
By hot_boy02005
#526113 cách này tổng hợp luôn ,đỡ cho những ai mất công đi tìm host mỗi lần không vào được

mình chỉ đổi cái DSN là được,không dùng host

up cho nguời khác vào xem
By vuxuanhung_a2k15
#526189 cách này tổng hợp luôn ,đỡ cho những ai mất công đi tìm host mỗi lần không vào được

mình chỉ đổi cái DSN là được,không dùng host

up cho nguời khác vào xem Nhà mình cứ lúc mở lúc chặn, thế mới hài, làm quả file host luôn cho đỡ bực mình
By tianangxanh_kksunshine
#526347 "request time out" pro ơi Bạn nhớ là phải đổi DNS trước nhé

Trong số dải IP mà bạn nhận được bạn có thể sử dụng bất cứ IP nào

Bạn hãy chắc chắn rằng có đầy đủ 4 dòng trong file host nhé

Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hay soft antivirus nào đó ngăn cản quá trình sửa đổi file host thì bạn hãy cài đặt để cho phép sửa đổi nhé
By musvn_fanleague
#526348 "request time out" pro ơi Bạn nhớ là phải đổi DNS trước nhé

Trong số dải IP mà bạn nhận được bạn có thể sử dụng bất cứ IP nào

Bạn hãy chắc chắn rằng có đầy đủ 4 dòng trong file host nhé

Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hay soft antivirus nào đó ngăn cản quá trình sửa đổi file host thì bạn hãy cài đặt để cho phép sửa đổi nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement