Phần mềm hữu ích với Internet
By Braeden
#525324 Mình thấy công cụ của bạn khá hay, mình thấy một số link nói về vấn đề bạn đang cần nên up cho bạn, biết đâu giúp bạn hoàn thiện tool này.

Mình thấy nó có code bằng autoit Mình dùng 3G nên nó không phát hiện ra MAC nên mình phải chạy trên máy ảo thành ra tốc đô code hơi chậm do máy ảo nó hơi bất tiện một tí. Mà change MAC của WinXP với Win7 nó lại khác nhau mới đau chứ. Kiểu này chắc phải dùng phần mềm của hãng thứ 3 để change MAC cho nó nhanh thôi.

Nhưng mình sẽ cố gắng code cho xong tool này. Làm vài chục cái acc Dropbox max 16GB chơi
By suoingoc229
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement