Phần mềm hữu ích với Internet
By coca2510
#524777 mình có cục mạng dcom k735 cua TQ mình mua từ nước ngoài về và vừa nhờ người bẻ khoa và dùng được cả 3 mạng nhung tốc độ thì như sên bò nên mình vừa cho một người bạn nhưng khi lắp vào máy pc của bạn ấy thì lại không cài đặt được nó chỉ chạy dc 95% thôi là dừng lại không chạy nữa.nhưng khi thử lại máy của mình thì vẫn tự cài đặt ngon lành .và mình cũng vừa thử mượn một dcom khác đưa vào chiếc pc đó thì vẫn cài đặt bình thường như vậy là không phải tại máy tính mà cũng không phải tại dcom vì dcom đó lắp vào máy của mình thì vẫn tự cài đặt được mà. không hiểu là tại sao ,có ai biết xin chỉ cách khác phục với xin Thank nhiều
By chodientu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement