Phần mềm hữu ích với Internet
By peheoulovely24
#525554 giữa ff và opera thì mình chọn ff và không cần nói gì thêm, opera thì chỉ KẾT nó trên điện thoại thôi chứ trên desktop thì không KẾT tí nào, nhưng mình không chọn ff làm trình duyệt mặc định mà chọn chrome, đối với mình nó là tinh hoa của 1 trình duyệt, hài lòng về nó ( sorry vì vừa đem chrome vào?
By Romain
#525561 Ôi Chrome đâu Opera đa số tớ thấy người ta xài trên di động nhiều dở ghét
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement