Phần mềm hữu ích với Internet
By thoyeuheo_forever
By quoc_sinh_hoang
#525501 hùi đó xài opera thấy chậm rì, sau nì xài hẳn FF, mà dạo nì FF nhà m bị khìn, lâu lâu mở web, nó cứ quay hoài, không chịu load trang, wa Chrome thì chạy ầm ầm, nên h xài FF + Chrome. haizzz.
By shini_de
#525510 máy yếu tốt nhất là sài opera ! máy mạnh sài FF... opera có tiếng việt và dễ sử dụng . FF chiếm ram vs bộ nhớ nhiều hơn opera
By nga_ba_tinh20062000
#525548 Ai bẩu Opera ít chức năng ! Nói chung cái nào cũng có thế mạnh riêng! Dùng quen cái nào sẽ thấy rõ được các điểm hay, và cũng thao tác nhanh chóng hơn! Bạn ở Vĩnh Bảo à?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement