Phần mềm hữu ích với Internet
By beheo_hy4ever
#525328 Nếu nói đến tốc độ duyệt web thì mình cho Opera một phiếu, dù firefox có cải tến đến mức nào thì tốc đọ phản hồi trang web vẫn kém opera. Nhưng tiếc rằng đấy là điểm duy nhất Opera vượt trội hơn Cáo lửa. Mình không nói là Opera kém, ít chức năng, nhưng so với kho Add-on lớn của firefox thì dù Opera thêm bao nhiêu chức năng mới thì FF cũng thêm được từng đấy chức năng.

VD:

-Lúc trước Opera có chức năng tuyệt cú vời là Speed Dial nhưng FF cũng kịp thời (gian) có add-on bổ xung tui thấy ý này của bạn đúng đó nhưng nếu cho một người không giỏi về CNTT lắm mà dùng FF thì hơi bất tiện vì mấy cái addon, còn các vấn đề khác thì mỗi người một ý , cũng chả biết đâu mà lần
By Guyon
#525362 máy yếu hay mạng theo dung lượng thì dùng Opera, máy mạnh hay mạng trọn gói thì Firefox
By quykyky
#525488 ai quen dùng loại nào thì loại đó hơn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement