Phần mềm hữu ích với Internet
By minhthuy_250890
By lautrang_chieudong_salami
By Nathalia
#524795 trang này ổng lập ra chứ 4share gì tui lập ra sao có thông báo trên diễn đàn 4share: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!!

Trên trang download có cái banner to vật về trang download mới: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By boysory_lovegirl
#525012 tin này chính xác đấy!

Lên Diễn đàn 4share vào mục thông báo chung


Tuy nhiên anh em đưng hiểu lầm vì đây chỉ là trang chủ tập hợp các mục link kho phim, tài liệu của 4share chứ không phải trang chủ down,up file
By o0o_meoiu_o0o
#525054 tin này chính xác đấy!

Lên Diễn đàn 4share vào mục thông báo chung


Tuy nhiên anh em đưng hiểu lầm vì đây chỉ là trang chủ tập hợp các mục link kho phim, tài liệu của 4share chứ không phải trang chủ down,up file đây là trang để user tìm và down file thôi , chắc 4share định vươn sang Lào nên lấy đuôi .us
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement