Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyenducminh8x
#524880 dc..nhưng mà là trang này upadate phim chậm quá..như phim Arang và sử đạo giờ mới có tập 3 mà bây giờ vừa là tập 8 rồi
By Dacian
#525016 xem chất lượng cũng tốt, nhưng mình KẾT xem bên hdviet.com hơn.. phim không bị chia lẻ ra xem full 1 tập vs lại load cũng nhanh hơn!! trang này có phải login ko
By snow_flakes1507
#525216 Mình KẾT phim HD lắm tiếc là mạng cùi bắp quá nên ... Trang này load tương đối nhanh.

Gói 6mb nhà mình chạy ngon
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement