Phần mềm hữu ích với Internet
By baobinh_chocolat
#524260 Căn bản là mình ít ra ngoài nên dùng mạng dây cho khoẻ, đỡ phải chuốc cái cáu vào người
By Fillmore
By tientien1381
#524372 làm thêm cái anten cũng cải thiện được đôi chút mình cũng download có 200kb - 300kb từ khi làm thêm anten xoay đúng hướng lên 500 -600 ít người còn nữa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement