Phần mềm hữu ích với Internet
By hongkieusa_93
#524207 Có ai biết đổi tên hiển thị không. bh k có mục đổi nữa rùi. chỉ được phép chọn những tên mà trước đó mình vừa đặt thui. hjx
By luckiheo100
#524255 Cái tên bạn hỏi là cái tên ở sau đuôi trình duyệt trang cá nhân của bạn mà, đăng nhập thay thế email được đấy nhưng chỉ được viết không dấu thôi.
By moneyandlove_you_choncainao
#524311 Có ai biết đổi tên hiển thị không. bh k có mục đổi nữa rùi. chỉ được phép chọn những tên mà trước đó mình vừa đặt thui. hjx 1 ng chỉ đổi tên được 5 lần thì phải @@
By chik_chik312
#524357 fix được cái tên hiển thị trên FB thoai chứ cái bạn fix là tên đăng nhập để ý sẽ thấy có link .../Trần , bạn thấy đường link nào viết TV có dấu chưa
By b0c0ng4nhth3ogj0_pjgletlovechjck
#524393 vào account setting. có 2 phần edit name và edit user name. cái tên mf hiển thị khi bạn comment là ở phần name (cái này có thể có dấu) còn cái user name là tên của trnag cá nhân của bạn facebook.com/user_name nên không có dấu đâu. hiểu chưa bợn trẻ. mà cái name chỉ được đổi 5 lần thôi nhé.
By Baudier
#524417 vào account setting. có 2 phần edit name và edit user name. cái tên mf hiển thị khi bạn comment là ở phần name (cái này có thể có dấu) còn cái user name là tên của trnag cá nhân của bạn facebook.com/user_name nên không có dấu đâu. hiểu chưa bợn trẻ. mà cái name chỉ được đổi 5 lần thôi nhé. Thank bạn, thanks bạn nhìu
By dungnew
#524471 1 ng chỉ đổi tên được 5 lần thì phải @@ uh đúng rùi đó. bh k đổi được nữa r
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement