Phần mềm hữu ích với Internet
By arc_ngothanhhai
By lesanh_88
By [email protected]
#524472 các bạn làm theo mình khi gặp trường hợp này nhé:

- Khi nó hiện cái bảng thông báo lên, các bạn rê chuột ra khỏi cái bảng thông báo đó rồi nhấp chuột phải chọn "Settings...".

- Ở cái thẻ có hình cái thư mục bạn kéo thanh trượt đến maxximum.

- Chuyễn qua thẻ cái màng hình có hình con mắt đánh dấu tick vào dòng "Allow" và "Remember".

- Sau đó chọn close để đóng cái bảng thông báo đó lại và refresh trình duyệt lại là ok.

Chúc các bạn thành công!!
By chim_canhcut
#524515 các bạn làm theo mình khi gặp trường hợp này nhé:

- Khi nó hiện cái bảng thông báo lên, các bạn rê chuột ra khỏi cái bảng thông báo đó rồi nhấp chuột phải chọn "Settings...".

- Ở cái thẻ có hình cái thư mục bạn kéo thanh trượt đến maxximum.

- Chuyễn qua thẻ cái màng hình có hình con mắt đánh dấu tick vào dòng "Allow" và "Remember".

- Sau đó chọn close để đóng cái bảng thông báo đó lại và refresh trình duyệt lại là ok.

Chúc các bạn thành công!! kéo được thanh trượt vừa may. không làm j được cả. bị đơ luôn ấy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement