Phần mềm hữu ích với Internet
By Darsy
By joneboy_hoangphuc09010
By Dinsmore
#524203 Bạn có thể vào trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! để đăng bài viết luôn , khi tạo bài viết (giống như các forum khác) nhưng sẽ thêm có 1 mục riêng để bạn có thể check vị trí shop của bạn trên bản đồ,khi người dùng cần mua hàng ở trang chủ nếu chọn chủ đề tương ứng bản đồ sẽ hiện thị shop của bạn trên bản đồ, đồng thời (gian) bạn sẽ có 1 link bản đồ riêng shop của bạn ở cuối bài viết.Ví dụ: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chú ý: nếu duy trì thường xuyên google map sẽ cập nhật địa chỉ của bạn lên map nhé.

Muốn tìm mua món gì trên trang này thì rất nhanh chóng

Ví dụ : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement