Phần mềm hữu ích với Internet
By nhok4everinlove
#523613 HTML Code: <a href="http://surf24h.net/templates/backlink.html" target="_blank" title="Free Auto Backlink Exchange Service"><img src="http://tainguyen.muale.vn/gallery/images/168backlink.jpg" alt="Free Auto Backlink
Exchange Service" width="80" height="15" border="0"/></a> Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By ixora1014
By budthuysan80
#523701 HTML Code: <a href="http://surf24h.net/templates/backlink.html" target="_blank" title="Free Auto Backlink Exchange Service"><img src="http://tainguyen.muale.vn/gallery/images/168backlink.jpg" alt="Free Auto Backlink
Exchange Service" width="80" height="15" border="0"/></a> Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! a href là đoạn liên kết target là khi người dùng kích vào nó sẽ mở ra 1 tab mới title là tên của đoạn code đó... img src là code chèn ảnh!!

tóm lại là HTML học xong sẽ biết code này đơn giản
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement