Phần mềm hữu ích với Internet
By pu_diem
#523600 như tiêu đề. ai có thế chỉ dùm mình cách vào thẳng google.com thay vì nó cứ nhảy vào google.com.vn

co cach nào để set default luôn ý chứ mình không muốn chới kiểu gõ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

thanks!!!
By bobby_6590
By daobuoctrenmay_dl_2007
#523662 như tiêu đề. ai có thế chỉ dùm mình cách vào thẳng google.com thay vì nó cứ nhảy vào google.com.vn

co cach nào để set default luôn ý chứ mình không muốn chới kiểu gõ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

thanks!!! Bạn làm theo như hình ở dưới, muốn chuyển từ .com.vn sang .com và ngược lại chỉ bằng 1 click
By k.nhung86
#523720


Bạn làm theo như hình ở dưới, muốn chuyển từ .com.vn sang .com và ngược lại chỉ bằng 1 click
Cho mình xin cái theme GC vs theme windows 7 đó đi bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement