Phần mềm hữu ích với Internet
By may_bee
#523373 mình đang dùng rote wifi CBR-970 giờ mình mún đổi cái pass mặc định của wifi là admin thành pass khác.

Ý mình không phải là đổi pass khi kết nối vào mạng đó nhaz.


Xin cảm ơn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement