Phần mềm hữu ích với Internet
By maquai
#523348 Dạo này mạng down chậm quá. chạy cứ ngắt ngứ. Nhưng lướt web thì lại nhanh. Mình thắc mắc là không biết có cách nào dồn băng thông cho download không. Lượt web chậm cũng không sao
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement