Phần mềm hữu ích với Internet
By nhimlun_hacker
#523347 Cho mình hỏi khi mình muốn tìm một cuốn sách trên mang để dow về máy thì rất lâu với phức tạp, nh cũng có khi cuốn sách hay tài liệu mà mình cần dùng sau khi gõ thì nó sẽ ra trang có file pdf luôn, và khi click vào đó thì sẽ tự động lấy links để dow cuốn sách đó về, vậy lầm cách nào để khi mình muốn tìm một cuốn sách với google thì nó sẽ ra một trang như thê ko, ai biết chỉ mình với

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By 4_T
By hanhnhinl
#523393 Bạn thử thêm pdf sau từ khóa. Nếu có link free share thì thường hiện ra ngay.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement