Phần mềm hữu ích với Internet
By iumaylam
#523448 Dẫn nguồn thì ghi nguồn lại giùm nha!

Nhớ cái này của tui mà? Này nhé, tui không biết bài của bạn như nào, bài này tui tự chụp, tự up ảnh, tự viết lời, tui không ăn cắp hay lấy của ai về làm bài viết của tôi.

Chỉ tương tự nhau về phương pháp. Đừng nói là lấy bài của bạn sang.

OK!
By bo_lilkendy
#523458 ẹc...tại thấy bạn làm lằng nhằng quá...cứ đăng nhập vô luôn lại còn phải thoát ra , rồi sai mật (an ninh) khẩu loạn hết cả lên cuối cùng vẫn dùng acc vip để down Thế nên mình mới bảo bạn nào có kinh nghiệm thì sẻ chia thêm, cách của bạn giúp ngắn đi một bước. Thanks.
By xedapanhmangbiensoyeuem_89
#523509 bạn biết rồi thì sẻ chia cho tất cả người đi.không share lại còn nói người ta.đất nước mình không phát triển được cũng là có những người như bạn đó.chỉ đi ăn cấp người khác mà không sẻ chia kinh nghiệm gì cho 4rum ẹc...tại thấy bạn làm lằng nhằng quá...cứ đăng nhập vô luôn lại còn phải thoát ra , rồi sai mật (an ninh) khẩu loạn hết cả lên cuối cùng vẫn dùng acc vip để down
By minh_blog
#523524 bạn biết rồi thì sẻ chia cho tất cả người đi.không share lại còn nói người ta.đất nước mình không phát triển được cũng là có những người như bạn đó.chỉ đi ăn cấp người khác mà không sẻ chia kinh nghiệm gì cho 4rum mày không đọc kỹ conmment thì đừng có sủa ở đây...bực cả mình...tao nói gì nó...đất nước này mà như mày thì phát triển cũng chẳng đi đến đâu
By g5boytk1993
#523579 ăn nói không có văn hoá gì cả.tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình bạn ah.tui chỉ lũy ý vậy thôi làm j mà mày tao ở đây mày không đọc kỹ conmment thì đừng có sủa ở đây...bực cả mình...tao nói gì nó...đất nước này mà như mày thì phát triển cũng chẳng đi đến đâu
By sailam_van_laanh126
#523652 THôi nhé ! No war ! MOD vào ra đảo cả lũ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement