Phần mềm hữu ích với Internet
By cobebandiem56
#522374 1.Nếu là admin thì có cách nào kiểm tra được 1 người chơi lập nhiều nick khác nhau trên cùng 1 máy được không?khi mà họ mỗi lần lập nick lại reset moden để lấy 1 đỉa chỉ IP khác ai chỉ giúp mình với nhé

2.Tại sao mình chơi poker 1 máy không thể vào 2 nick cùng 1 phòng,nhưng 2 máy cùng 1 địa chỉ IP vẫn vào được cùng 1 phòng?Mình dốt về IT lên ai biết thì chỉ hộ mình với nhé.

Thanks các bạn vừa giúp đỡ
By windcloud2047
By tac.lam59
#522481 Mỗi nick bạn vào = 1 trình duyệt coi sao thử rồi cũng không được bạn ak
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement