Phần mềm hữu ích với Internet
By timban_1919
#522326 Tình hình là em đang sử dụng trinh duyệt IE9
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

nhưng khi tải bảng ngôn ngữ tiếng việt về thì nó không cho cai đặt
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

máy tính của em vừa cài gói ngôn ngữ tiếng việt cho win7 rui.

AE nào biết cách khắc phục giúp em với.

Thanks.
By Ransom
#522343 Có thể bản cài tiếng việt cho ie của bạn là bản cũ chứ không phải bản cho ie 9 mới nhất.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement