Phần mềm hữu ích với Internet
By trang_van
By tranmanh8x18
By ghettraikieu_koyeutraidep175
#522444 IDM -> Downloads -> options -> File Types -> xóa hết các đuôi mp3, mp4, flv đi là được.

Yên tâm, nó vẫn bắt link bình thường và nghe nhạc bình thường. Cách chuẩn nhất
By jalyosha
#522495 cách đó hay nhung khi muốn down thì không down đuoc.va them vao duoi mp3,mp4 thi file lai bi loi nó vẫn bắt mà k thấy icon down thì F5 fát là có nếu vẫn k có thì update Chrome nhá
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement