Phần mềm hữu ích với Internet
By metquyen256
#515432 bác cho mình hỏi làm thế nào để biết IDM còn ? ngày dùng thử, toàn còn 8 ngày nó mới thông báo mới biết, mình vừa xoá path để dùng trial theo cách này. trên mạng có cách xóa key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{07999AC3-058B-40BF-984F-69EB1E554CA7} để reset trial bác nào thử cách này chưa
By [email protected]
#515433 bác cho mình hỏi làm thế nào để biết IDM còn ? ngày dùng thử, toàn còn 8 ngày nó mới thông báo mới biết, mình vừa xoá path để dùng trial theo cách này. trên mạng có cách xóa key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{07999AC3-058B-40BF-984F-69EB1E554CA7} để reset trial bác nào thử cách này chưa cái này mình chỉ biết khi cài đặt thì ngày cài đặt nó tính là ngày đầu tiên sau đó dùng cclean xoá reset máy lại thì vẫn là nó vẫn tính là ngày mình cài đặt cứ như thế làm xoay vòng lại thì vẫn không hết ngày dùng thử đâu bác à
By iam_just_a_boy_you_looking_for
#515434 sao mình không thấy cái registry quá hạn như trên nhỉ.xem hô mình vsBấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />
By hoavokhuyet7777
#515436 sao mình không thấy cái registry quá hạn như trên nhỉ.xem hô mình vsBấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" /> cho mình hỏi bạn khi cài xong bạn có Cr-ack hay xài patch chưa......??

một khám phá mới Thank bạn nếu có khám phá gì hữu ích tương tự mình sẽ share cho anh em biết....
By xuanle84
#515449 Có thật là vậy không không tin bạn cứ thử test xem.Cách test như sau cài đặt idm rồi log out máy tinh sau đó chạy cclean quét reg sau đó chỉnh ngày tới lúc hết trial để biết kết quả
Kết nối đề xuất: