Phần mềm hữu ích với Internet
By Birke
By li0_isee
By baby_yeuanh_9x_1516
#515453 có cái kết nối bạn bè qua yahoo hay mail đó

bạn chỉ cần kết nối qua đó thì tất cả những ai có trong danh sách yahoo hay mail của bạn sẽ đều nhận được mail tham gia face và kết bạn vs bạn
By kun.nolove_76
#515454 có cái kết nối bạn bè qua yahoo hay mail đó

bạn chỉ cần kết nối qua đó thì tất cả những ai có trong danh sách yahoo hay mail của bạn sẽ đều nhận được mail tham gia face và kết bạn vs bạn Người ta đang nói cách vào nhóm mà , có hỏi mời bạn bè từ gmail với yahoo đâu mình thì biét mỗi cách nhanh nhất là khi bạn vào trong Group nó có 1 ô hình chữ nhật bên tay phải " Add people to Group " . Bạn gõ chữ cái đầu của người muốn add vào là nó hiện tên người đó lên ngay , rồi enter cái là xong @@
By vietkute1503
#515455 sử dụng mấy cái phần mềm automation thử xem, ví dụ như imacros, sikuli hay autoit, sẽ nhanh thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement