Phần mềm hữu ích với Internet
By Ethelbert
#515470 Ko được thì bạn thử gỡ ra, download bản IDM khác về cài đặt thử.

Thường thì cách này đều hiệu quả.
By pjm_boys
#515474 Khi vào trang đó hãy refesh nó lại,đừong link sẽ chính xác hơn, và nếu không thấy chữ download this video mà là chữa download video from this page thì khi nhấp vào nó sẽ có đến 4 lựa chọn, lưu ý hãy luôn chọn lựa chọn nằm cuối. hãy thử xem sao
By nhoxconconchayxe_bonbon
#515477 Bạn lên trang web sau, nhập link vào là down được. Dùng khi IDM k bắt được link.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By koconyeu
#515478 bạn xem lại idm của bạn xem.update lên 6.11build 7 tương tự mình xem sao đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement