Phần mềm hữu ích với Internet
By Clarke
#514686 Mình dùng mạng FPT , một số máy cùng mạng upload ảnh lên facebook thì bình thường , một số lại gặp lỗi (hình dưới) khi sử dụng trình duyệt google chrome


Ảnh up được khoảng 90% thì báo lỗi

Mình sử dùng phần mềm Ultra suft và trình duyệt IE thì ok , nhưng IE lướt web chậm trong khi đó GC lại gặp lỗi .

Thuốc cho máy của mình ( các bạn tham khảo)

Đổi DNS : 8.8.8.8 8.8.4.4

Sửa hosts :

Code: 31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.face Kết quả còn hơn cả mong đợi , không những up được ảnh mà lại còn nhanh

Chúc các bạn thành công.

By sweet_cherry_vn
#516593 thank!!!!!!!!!!!!!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement