Phần mềm hữu ích với Internet
By goldenchip_1987
#514619 tình hình là từ tối hôm qua tới h mình down clip trên youtube bằng IDM cứ hiện lỗi The server replies that you don''t have permissions to download this file. Details : HTTP/1.1 403 Forbidden

mình down = tool nào cũng 0 được hết


ai chỉ mình sửa lại với :-s

By TamLoveHuong_Lovely
By ox_minhhieu_2ov3_forever_px91
#516812 youtube chặn download trực tiếp từ youtube.com

nhưng nếu bạn nhúng video sang 1 trang khác (ví dụ: up lên ketnooi.com/forum) thì IDM lại bắt link và download được
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement