Phần mềm hữu ích với Internet
By vvhiep
#516885 Trong tài khoản gốc có đủ 50K thì nó sẽ tự động đăng ký để mình được dùng tiếp (40K Mimax + 10K 3G)

Nếu tài khoản gốc < 50K thì nó sẽ tự hủy dịch vụ, hủy cả 3G luôn!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement