Phần mềm hữu ích với Internet
By Willamar
#514603 sao tớ dùng cái tool phá băng thông 3.0.3b của bác force05 mà đến chỗ tìm tổng đài xong nó lại tự chọn tổng đài rùi connect luôn. không hiện ra bẳng thông báo để mình tự chọn tổng đài. tốc độ thì vẫn thế, ai làm được rùi chỉ mình với, thanks
By ha_be
By giangchau_vt2004
#516905 sao tớ dùng cái tool phá băng thông 3.0.3b của bác force05 mà đến chỗ tìm tổng đài xong nó lại tự chọn tổng đài rùi connect luôn. không hiện ra bẳng thông báo để mình tự chọn tổng đài. tốc độ thì vẫn thế, ai làm được rùi chỉ mình với, thanks Chuyển sang dùng mobi đi...Viettel fix từng nơi mà
By nguyenvanchieu2606
#516907 sao tớ dùng cái tool phá băng thông 3.0.3b của bác force05 mà đến chỗ tìm tổng đài xong nó lại tự chọn tổng đài rùi connect luôn. không hiện ra bẳng thông báo để mình tự chọn tổng đài. tốc độ thì vẫn thế, ai làm được rùi chỉ mình với, thanks Cho cái link download tool về với bạn hspro9x...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement