Phần mềm hữu ích với Internet
By Nam_Peo
#514561 có bác nào chỉ cho cách remove địa điểm bản đồ trong fb không. không biết tự dưng có thêm địa điểm bjo không biết gỡ làm sao nữa??

thanks

Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#722651 Tìm đến cái page (chính là địa điểm bạn muốn xóa), Xóa nó đi nếu bạn là chủ của page đó
Nếu không thì yêu cầu Claim, xác thực bạn là chủ của địa điểm đó rồi yêu cầu xóa đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement