Phần mềm hữu ích với Internet
By songving
By Thunder
#517248 Mình vừa làm theo theo chỉ dẫn và vừa thành công 32 tài khoản.


Nhưng khi kiểm tra lại trên dropbox thì nó báo Ineligible. Lý do là


This usually happens if you sign up for multiple accounts on the same computer


Như vậy là do đổi MAC có vấn đề hở?


Vậy phải làm sao đây? Giúp mình với!

Tui cũng bị như vậy
By vodoi_vn
#517250 Giúp mình với. Toàn báo ineligible thôi. Mới tạo mới cái này.
Code: 1. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
2. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
3. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
4. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
5. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
6. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
7. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
8. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
9. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
10. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
11. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
12. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
13. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
14. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
15. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
16. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
17. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
18. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
19. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
20. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
21. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
22. User: [email protected] - Password : 123tg360 - Done
By hoangngocvu_12a3
#517251 được 16 acc thì cái SMAC đổi MAC bị limit mạng, làm sao để dùng tiếp soft khi khởi động lại máy và có list acc rồi thế bác For
By buzzguy_net
#517252 Để mình xem phần mềm nào đổi MAC ngon ngon đã, cái SMAC 2.7 thấy nói hỗ trợ OS: Windows Vista/2003/XP/2000

Nói chung là vấn đề cốt lõi là đổi MAC sao cho không bị trùng với các MAC vừa sử dụng rồi, nhưng vì là dùng phần mềm fake MAC nên kiểm soát nó hơi bị khó
By nguyendoantrang1999
#517254 được 16 acc thì cái SMAC đổi MAC bị limit mạng, làm sao để dùng tiếp soft khi khởi động lại máy và có list acc rồi thế bác For Bạn mở file Acc Dropbox.txt ở trên màn hình lên rồi xoá đi 16 dòng đầu tiên, là các acc bạn vừa làm được rồi ấy đi rồi ấn vào Get 16GB Free để thực hiện tiếp
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement