Phần mềm hữu ích với Internet
By thpttranphu_123
#517319 Thank bài viết nhưng có addon nào khác không tắt các quảng cáo phụ, hồi trước mình addon 1 cái rất hay mà giờ không nhớ, khi vào wed những trang giới thiệu đêù tắt, chỉ để dấu play để mở thôi
By Sully
By vanquang0512
#517324 Dùng bộ lọc của nó mà chặn khỏi phải click tay cho mệt.

Mở Adbulock -> Tùy Chọn -> bộ lọc -> Thêm bộ lọc trọn gói -> THêm bộ lọc trọn gói khác -> cài 2 cái : FanBoy List (English) và Fanboy List Vietnamese -> Thêm bộ lọc. Mỗi lần chỉ cài được 1 bộ lọc thế nên phải làm 2 lần.


Thêm 1 Add-on khác nữa là Adblock Plus Pop-up : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Khi vào bất kì 1 trang nào khi kick vào thì tự nhiên nó nhảy ra 2 3 thậm chi 4 web khác mục đích là để quảng cáo -> rất bực. Adblock Plus Pop-up sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement