Phần mềm hữu ích với Internet
By trungkienairvn
#514527 khi mở một tab trong firefox nó cứ ra trang babilon search gét thế không biết. anh em nào biết cách thay đổi về bình thường giúp mình với?
By oanh12ls
#517584 khi mở một tab trong firefox nó cứ ra trang babylon search gét thế không biết. anh em nào biết cách thay đổi về bình thường giúp mình với? B1:Vào control panel-->unistraller-->gỡ bỏ CT babilon sau đó vào ổ C delete file đó đi
B2:Mở trình duyệt xuống phần menu rồi chọn add ons cửa sổ mới hiện ra rồi chọn Exitensions rồi remove tất cả cái nào liên quan đến babylon

B3:Đặt lại trình tìm kiếm cho ff có thể là gg hay trang nào khác babylon đều được


B4:Thiết lập home page chắc cái này bạn cũng biết rồi save là Ok.Chúc bạn thành công
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement