Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#508787 Current version: v2.4.0.0

ScreenshotsSina live shows you all the best Chinese Super League (CSL) action!!!

Channels

Chinese Super League Live and maybe more!

Instructions

Make sure to càithe All-in-One Sina Official, which will make sure all Chinese SINA Channels can be loaded. After you installed the webplayer, get back to our schedule, click the link, it will load and you can Enjoy it!

Mã: Chọn tất cảDownloads:

    All-in-One Sina Official
    http://image2.sina.com.cn/video/p2psetup/sinalive_setup20110117.exe
    All-in-One Sina Official Download
    http://dl.uc.sina.com/SinaTvWebPluginSetup.exe
    All-in-One Sina Official Download (1)
    http://dl.uc.sina.com/SinaTvWebPluginSetup.exe
    All-in-One Sina Official Download (2)
    http://download.tv.sina.com.cn/sinatvwebpluginsetup.exe
    SINA Live (1)
    http://uc.sina.com.cn/download/live/weblive2.4.0.0.exeLưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement